დიაგნოსტიკა
DIERS 4D motionВ

DIERS 4D არის ხერხემლის მდგომარეობის და პოზის ოპტიკური ანალიზის სისტემა (წარმოშობის ქვეყანა – გერმანია), შემუშავებული DIERS International GmbH– ის მიერ წამყვან უნივერსიტეტთან და ევროპულ კვლევით ინსტიტუტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ხერხემლის ანალიზის უსაფრთხო სისტემა თავიდან აცილებს პაციენტის რენტგენის სხივებს დიაგნოზირებისას .

რენტგენის სხივებისგან განსხვავებით, DIERS 4D უზრუნველყოფს სრულყოფილ ინფორმაციას ხერხემლის, პოზისა და მენჯის პოზიციის შესახებ. გარდა ამისა, ეს კვლევები საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ კუნთების დისბალანსი. დიაგნოსტიკა თავად რამდენიმე წუთში აანალიზებს ხერხემლის მდგომარეობას, სიარულის მახასიათებლებს, განსაზღვრავს დეფექტს და ფუნქციურ დარღვევას.

DIERS მოწყობილობაზე დიაგნოსტიკის ღირებულებაა 700

დიაგნოსტიკის ღირებულება DIERS აპარატზე (პაციენტებისთვის, რომლებმაც გაიარეს ექიმის კონსულტაცია ჩვენს ცენტრებში) – 350

კომპიუტერული ტოპოგრაფიული დიაგნოსტიკა განკუთვნილია ჩვენებების ფართო სპექტრზე. ჩამონათვალში არის მხოლოდ რამდენიმე მათგანი:

  • ტანადობის დარღვევები;
  • ხერხემლის გამრუდება;
  • სქოლიოზის დიაგნოზი ადრეულ სტადიაზე;
  • ხერხემლის თიაქრის პროტრუზიის ხარისხის განსაზღვრა;
  • ფეხის სიმოკლე და სიარულის ცვლილება;
  • მენჯის დეფორმაცია;
  • ზურგის ტკივილის სინდრომი;
  • ბრტყელი ტერფი;
  • ფეხის ტერფისთვის ოპტიმალური ღაბაშის შერჩევა;